Skip to content
Kasten
Veeam Backup for Kasten K10

 

Veeam Backup for Kasten K10

แพลตฟอร์มสำหรับการปกป้องข้อมูล โดย Kasten K10 ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Kubernetes ช่วยให้ทีมปฏิบัติการระดับองค์กรมีระบบที่ใช้งานง่าย ปรับขนาดได้ และปลอดภัยสำหรับการสำรอง/กู้คืน การกู้คืนความเสียหาย และความคล่องตัวของแอปพลิเคชันของแอปพลิเคชัน Kubernetes แนวทางที่เน้นแอปพลิเคชันเป็นศูนย์กลางของ Kasten K10 และการผสานรวมเชิงลึกกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูล NoSQL การกระจาย Kubernetes และระบบคลาวด์ช่วยให้ทีมมีอิสระในการเลือกโครงสร้างพื้นฐานและความเรียบง่ายในการปฏิบัติงานสูงสุด

New Kasten K10 V6.0

ปรับขนาดการปกป้องข้อมูล Cloud Native อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การป้องกันแรนซัมแวร์ระดับองค์กร
2. การปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ
3. การขยายการบูรณาการระบบ Cloud Native

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล Kubernetes

kastenK10

กรณีการใช้งานการปกป้องข้อมูล Kubernetes

1. สำรองและเรียกคืน
ปกป้องแอปพลิเคชันแบบ cloud native และข้อมูลสำคัญทางธุรกิจด้วยการปรับใช้โซลูชันการสำรองข้อมูลแบบ native Kubernetes อย่างแท้จริง  

2. การกู้คืนระบบ
ใช้นโยบายอัตโนมัติเพื่อจัดการวิธีการจำลองการสำรองข้อมูลนอกสถานที่อย่างปลอดภัย และจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจและกฎระเบียบ

3. ความคล่องตัวของแอปพลิเคชัน
ย้ายแอปพลิเคชันทั้งหมดระหว่างคลาวด์และภายในองค์กรเพื่อทดสอบ/พัฒนา โหลดบาลานซ์ และอัปเกรด
ความสามารถที่สำคัญ

1. Built for Kubernetes
– Kubernetes native : Kasten K10 สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Kubernetes และสร้างด้วย Cloud Native หลักการทางสถาปัตยกรรม
– Application-centric: รวบรวม Application Stack ทั้งหมด โดยการใช้มุมมองแอปพลิเคชันกับโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกัน
– Full-spectrum consistency : ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ในระดับความสม่ำเสมอในขณะที่ปกป้องข้อมูลและการใช้งานของฐานข้อมูลที่สอดคล้องกันในที่สุด

2. Easy to Use
– Deployment and versatility : Kasten K10 ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่ายผ่านอินเทอร์เฟซการจัดการที่ล้ำสมัยหรือ cloud native API โดย Kasten K10 มีความสามารถรอบด้านเพื่อรองรับการใช้งานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
– Auto discovery : สแกนสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับใช้ และระบุแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ต้องการการป้องกัน
– Policy driven : รองรับนโยบายการป้องกันอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3. Security Everywhere
– Authentication : รองรับคลาสการตรวจสอบสิทธิ์ Kubernetes แบบพร้อมใช้งานได้ทันที
– Authorization : Kasten K10 รองรับและขยายการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ของ Kubernetes
– Encryption : การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของแอปพลิเคชัน การกำหนดค่า ข้อมูลต่าง ๆ 

4. Rich Ecosystem
– Data services : รองรับแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลชั้นนำทั้งหมด เช่น Cassandra, MongoDB, Kafka, Amazon RDS เป็นต้น
– Distributions : การกระจาย Kubernetes เช่น Red Hat OpenShift, Amazon EKS, VMware Tanzu, Azure AKS, Google GKE เป็นต้น
– Storage : ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น AWS, Google, Azure และภายในองค์กร เช่น EMC, NetApp เป็นต้น รวมถึงการป้องกันแรนซัมแวร์ที่ไม่เปลี่ยนรูป

ทำไมถึงต้องใช้  Kasten K10 

1. Kasten K10 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องการใช้งานที่ซับซ้อน สามารถขยายการใช้งานคอนเทนเนอร์, Cloud-Native และ VM โดยรวมของการใช้งานระดับองค์กร
2. คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ของ Kasten K10 ซึ่งรูปแบบนโยบายที่ได้รับการจัดการจากส่วนกลางนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรขนาดใหญ่และการบริการตนเองเป็นอย่างดี
3. Kasten K10 ใช้งานง่ายมาก พร้อมด้วย GUI คุณภาพสูง, API ที่สอดคล้องกัน และ CLI ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

ภาพจาก veeam.com