THAIVEEAM.COM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บกลุ่มผู้ใช้งาน วีม (Veeam) ในประเทศไทย เว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง ของผู้ที่สนใจ ในผลิตภัณฑ์ของ วีม เพื่อให้ท่านได้ศึกษา ได้ดูการทดสอบโปรแกรม รวมถึง กระดานสนทนา เหมาะสำหรับท่านที่กำลังจะซื้อ ผลิตภัณธ์ของวีม ท่านที่สนใจในเทคโนโลยีของ VM และท่านที่มีโปรแกรมนี้ใช้งานอยู่…

ผลิตภัณฑ์ของ Veeam

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Veeam นั้น แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ 1. ขายแบบเป็นชุด หรือ Suite 2. คือ การขายแยกเป็นตัวๆ ซึ่งในแต่ละชุดก็จะแบ่งเป็นชุดย่อย ๆ ออกไป