Skip to content

The Fastest Veeam Backup Speed Ever

  • by

การทำให้การสำรองข้อมูลด้วย Veeam เร็วนั้นขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายๆ ปัจจัย เพราะว่า Veeam นั้นมีโครงสร้างแบบขยาย หรือ distributed architecture เช่น โมดูลในการดึงข้อมูล จาก Hypervisor เช่น ESXi หรือว่า หน่วยเก็บข้อมูล ซึ่งท่านจะต้องรู้การไกลของข้อมูล ว่ามันทำงานอย่างไร ก่อนที่จะออกแบบระบบให้เร็วได้

วันนี้เราเลยนำตัวอย่างที่ เราได้บริการให้ลูกค้าในการสำรองข้อมูลที่ใช้ NVME Storage ในการใช้งานบน ESXi โดยมันเป็น Storage Chassis ภายนอก ที่เป็น RAID-6 และ เชื่อมต่อกับ ESXi ผ่าน 40Gbps Ethernet จาก Mellanox ขอให้ท่านดูผลลัพธ์ที่ได้จากภาพด้านล่าง

lightning fast veeam backup speed

หากท่านต้องการสำรองข้อมูลให้ได้ความเร็วอย่างนี้ และ คิดว่าระบบที่ท่านใช้งานอยู่มีปัญหาเรื่องการออกแบบ ปรึกษาเราได้ฟรีวันนี้ ด้วยประสบการณ์จาก VMCE คนแรกของประเทศไทย เราพร้อมให้คำปรึกษา ขาย และ บริการด้านการขายครบวงจร