Skip to content

Veeam Universal License

  • by

Veeam Universal License หรือ VUL นั้นเป็นการนับ license แบบใหม่ ที่ Veeam ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อความง่ายสะดวก และ ประหยัด ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของ infrastructure ที่มีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นสูงในองค์กรยุคใหม่

การใช้งานคลาวคอมพิวติ้งในปัจจุบันเรียกว่า สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะว่าความต้องการในการลงทุน infrastructure เองนั้น น้อยลงทุกที นอกจากนั้นการ maintenance ที่สูง และ ค่าพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรทั่วโลก มุ่งสู่คลาว

ปัจจุบันพบว่าองค์กรถึง 96% มีการใช้งานคลาวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และหากมาดูที่การสำรองข้อมูลนั้นเรายังพบว่ามีการสำรองข้อมูลขึ้นบนคลาวแล้วถึง 81% นอกจากนั้น การสำรวจยังพบว่าภายในปี 2023 องค์กรจะใช้งาน DR บนคลาวถึง 51% เลยทีเดียว

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ Veeam จำเป็นที่จะต้องออก licensing แบบใหม่เพื่อให้ทันกับการใช้งานที่เปลี่ยนไปสู่คลาวมากขึ้น นั้นคือ VUL หรือพูดง่ายๆ นั่นก็คือ subscription รายปีนั่นเอง ซึ่งมีความยืดหยุ่น จ่ายรายปี ราคาก็ต่ำ ลูกค้าก็สบายกระเป๋า

นอกจากนั้นการซื้อล่วงหน้า 3-5 ปี ก็ยังมีส่วนลดที่มากกว่าสำหรับลูกค้า

  • สำหรับ Veeam Backup and Replication และ Veeam Availability Suite ขายที่ 10 workload ขั้นต่ำ
  • สำหรับ Veeam Backup Essentials นั้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กขายที่ 5 workload ขั้นต่ำ

สำหรับคำว่า workload นั้นมีการคิดดังนี้

สำหรับ machine เราจะคิด 1 workload สำหรับสิ่งเหล่านี้

  • VM (ไม่ว่าจะเป็น VM ใน vSphere, Hyper-V, AHV)
  • Cloud VM (AWS/Azure)
  • Server (Windows/Linux/Solaris/AIX) ที่เป็น physical
  • Workstation (windows/linux) คิดเป็น 3 workstations = 1 license
  • สำหรับ Applications Server (Oralce/SAP) คิดเป็น 1 license
  • สำหรับ NAS/Files ที่ต้องการสำรองข้อมูลก็คิดตัวละ 1 license